[Huyền ảo] Thánh Đồ (full)

Đăng bởi: atula2012

Cập nhật: 01-12-2012

Tag:#convert#huyenao#thanhdo


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tham lam thành thị, Thao Thiết quyền mưu, ngạo mạn gia tộc, tàn bạo hắc bang, đại biểu công chính kiểm khống quan, là trấn giữ lương tri, đi bụi gai đường, vẫn là vĩnh rớt hắc ám... . Hắn từ trong mơ màng tỉnh lại. Hắn đã là sống lại hoạt thi.

Danh sách chương: