Huyền Động Thiên Nhai

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Võng du chi Huyền động thiên nhai Tác giả: Hàn Y Nhiên Tẫn Thể loại: Hư nghĩ võng du, hiện đại Tình trạng bản gốc: 346 chương Tình trạng: Đang cập nhật Văn án: Tịch Thành vẫn luôn cảm thấy đối đãi với mỗi loại người nên dùng phương thức thích hợp. Đối với kẻ có tiền, Tịch Thành sẽ dùng bạc đè chết. Đối với BOSS, Tịch Thành trực tiếp làm nó tức chết. Đối với kẻ thù, Tịch Thành sẽ dùng sự "lương thiện" không gì sánh kịp của cô để cảm hóa bọn họ... Mà đối với bạn bè, Tịch Thành cảm thấy lừa một bữa cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một cái giang hồ cười cười nháo nháo ... Một đám bạn bè đều là người tham ăn ... Một đám bạn tri kỉ mà tính tình từng người có vẻ đều không được bình thường... Tôn chỉ của Tịch Thành là, người không động ta ta không động người, nếu người động ta, bây đâu, trực tiếp lôi ra chém!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: