Huyền Thanh Thiên Đạo

Đăng bởi: metruyen_93

Cập nhật: 30-10-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bộ sách giới thiệu: Thiên đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, chạy đi nhất. Này đây Thiên đạo vô tình, thị chúng sinh vì con kiến; trong trường hợp đó Thiên đạo cũng hữu tình, vì chúng sinh lưu lại một tuyến sinh cơ. Hiện đại nhân Lí Văn vô tình xuyên qua thời không đi vào Hồng Hoang trở thành Bàn Cổ Huyền Thanh, thả nhìn hắn như thế nào trở thành kia chạy đi nhất, vì Hồng Hoang chúng sinh tìm kia một đường sinh cơ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: