(Huyết Nhã) Này Dơi! Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta không?

Giới thiệu truyện:

Cẩu tuyết rồi thì bây giờ tới huyết nhã đi ha Cp này không có fic nào nên làm một fic nhỉ *lưu ý* truyện này ngôn không phải đam nên không thích thì mời đi ra ạ.

Danh sách chương: