[ Huyết Thánh ] Kẻ Phục Tùng.

Giới thiệu truyện:

" Sống vì King, chết cũng vì King, nguyện muôn đời muôn kiếp phục tùng ngài. " Câu gia ngôn mà ông đã khắc ghi vào tâm trí tôi... ... liệu có một ngày tôi làm trái nó... ... để có thể giải phóng cho chính mình... ?

Danh sách chương: