I'm Loki. Queen of Asgard!!

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, HE Couple: ThorKi Tác giả: Trần Ngọc An Nhiên / Gin ❌⚠ CHỈ ĐỘC QUYỀN CÓ TRÊN WATTPAD VÀ ĐƯỢC ĐĂNG BỞI NICK @BLACKROSE0903

Danh sách chương: