❛ I want to choose you ❜ ─ Part 5

Giới thiệu truyện:

I Want To Choose You nằm trong serise ❛Bí Mật❜, gồm có: ─ Bí mật học đường, Part 1 ─ Bí mật học đường, Part 2 ─ Bí mật học đường, Part 3 ─ Bí mật mang tên tình yêu, Part 4 ─ Bí mật mùa đông, Part 5 hay chính là I Want To Choose You của bây giờ. Hiện tại, đã viết tới chương 6. Sẽ bắt đầu từ chương 7.

Danh sách chương: