( IDOLiSh7) Cuộc Sống Hằng Ngày Của Idolish7

Giới thiệu truyện:

Truyện nói về nhóm IDOLiSh7 đang nổi tiếng khắp nước Nhật. Lịch ra truyện thì không biết nữa khi nào có hứng thú mới viết với lại sắp thi rồi nên chắc ko có thời gian đâu !

Danh sách chương: