[iKON] [Huấn văn] Những mẩu chuyện nhỏ về YunChan (Chuyển ver) (Edit)

Giới thiệu truyện:

Fic đã được chuyển ver dưới sự cho phép của tác giả. Ai anti Yunhyeong, Chanwoo, iKON hay ghét huấn văn đề nghị out.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: