CUỘC ĐỜI EM CHỈ HAI MÀU ĐEN VÀ TRẮNG, VÀ THÊM MỘT MÀU NẮNG ĐÓ LÀ ANH

Giới thiệu truyện:

Authors: Bông, Na Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au, và au viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Rating: T, BG-13. Pairing: Bae JinYoung X T/B (=Tên bạn) Category: drama, romance, pink, language, HE, và hơi ngược :) Status: Incompleted, milti-chapter. Note: Vì là tác phẩm đầu tiên nên có thể xảy ra nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Tất cả là tâm huyết và công sức của Bông nên các bạn vui lòng không re-up, chuyển ver hay edit khi chưa có sự đồng ý! Được phép mang đi rồi thì các bạn nhớ ghi cre đầy đủ. Nếu các bạn không thích thì làm ơn click back, đừng vào gây sự với au và các độc giả khác. Nếu các bạn không cùng fandom vào đọc, làm ơn đừng gây war với các bạn thuộc fandom khác. Wanring: . . . Không biết nữa~! Vì truyện không có H, chả ngọt cũng chả ngược nhiều nên... Bỏ qua ha! Sumary (tóm tắt fic): . . . Đọc đi là biết! #Bông

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: