Instagram | Yoongi

Giới thiệu truyện:

Anh là Robinson Crusoe của thế giới này. Mất hơn chục năm chỉ để thoát khỏi nỗi cô đơn. Ngay cả khi anh có đang ở với một khối người. Trong lòng sao vẫn chỉ có sự cô độc bủa vây. --- Happy Yoongi Day. Ranking #820 of Short Story.

Danh sách chương: