Instagram | Yoongi

Đăng bởi: Seater_dg

Cập nhật: 09-03-2018

Tag:#yoongi


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Anh là Robinson Crusoe của thế giới này. Mất hơn chục năm chỉ để thoát khỏi nỗi cô đơn. Ngay cả khi anh có đang ở với một khối người. Trong lòng sao vẫn chỉ có sự cô độc bủa vây. --- Happy Yoongi Day. Highest Ranking: #820 of Short Story.

Danh sách chương: