[ITZY]Some Stories

Đăng bởi: _yillylew_

Cập nhật: 17-02-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Stan ITZY,stan visual and talents •~• Tác giả:Henzzi Ship:RyuNa (Ryujin-Yuna),ChaeSu(Chaeryeong-Lia).. Bà cô già đơn côi Hwang Yeji :))) >~< Và cũng có thể là một số cặp ngẫu nhiên nữa,hihi :)))

Danh sách chương: