jeff the killer ngoại truyện

Đăng bởi: errorsansCREEPYPASTA

Cập nhật: 27-04-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

đây là câu chuyện do mình làm và ngoại truyện do vậy đừng ném đá nhé mà có ném thì ném nhẹ nhẹ thôi nhé

Danh sách chương: