( JinV) thỉnh tổng giám đốc bớt não tàn ( chuyển ver)

Đăng bởi: NhKhcLi

Cập nhật: 04-04-2018

Tag:#bl#bts#dammei#jinv#vbot


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

tên gốc: Tổng giám đốc nghĩ quá nhiều Tác giả:Tư Thập Tứ 司十四 Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn, ngắn manh, chủ thụ, hiện đại, tổng giám đốc Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn Tác giả đếm: 35 khách Editor: Ngạc Tuyết Điều hoà tâm tình, ngắn manh ngốc - tiểu điềm Giới thiệu: Vốn là một tổng giám đốc nhưng được xem như não bổ quá độ) tổng giám đốc, không ngờ rằng có một ngày Kim Thạc Trấn được cha đổi cho một thư ký. Nhưng điều đáng nói là thư ký này lại mang theo một đứa nhỏ, lại nói đứa nhỏ này càng lớn thì càng giống..... Kim Thạc Trấn: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi và đứa bé! Kim Tại Hưởng: Vậy ngươi trước tiên cần phải sinh cho ta một đứa. sinh nhật bitch bạn chuyển ver tặng nó. hờ hờ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: