jjk | I Hate JK.

Giới thiệu truyện:

- Muốn nghe tôi kể một câu chuyện nhảm nhí không? :) -Tác phẩm đầu tay. ✖ Warning: + Lowercase. © -Ngoclingg- 🌈

Danh sách chương: