John Và Viên Đá Không Trọng Lực

Đăng bởi: user53811098

Cập nhật: 26-03-2018

Tag:#bản#yito


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện tự mình viết lần đầu tiên. Có gì sai sót mong mọi người nhận xét! Do năm nay cần gấp rút học để thi vào 10 nên thời gian viết truyện sẽ không có nhiều Thông cảm .-.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: