|JohnYong - OneShot| Lạc trong đêm.

Giới thiệu truyện:

Author : Chin. Pairing : JohnYong (Johnny Suh x Lee TaeYong). Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về mình. Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Sum: "Đến giờ này, hắn mới thực sự nhận ra rằng TaeYong của hắn, cuối cùng cũng vẫn không thể trở thành TaeYong của hắn. "

Danh sách chương: