[Identity V] [JosCarl] Hoang Tưởng

Giới thiệu truyện:

Cách để chiếm lấy tình nhân bé nhỏ, chẳng phải chính là biến cậu ta thành bệnh nhân vĩnh viễn giam cầm trong lồng son của hắn hay sao? Dựa trên chủ đề khoa học viễn tưởng, bối cảnh nhà thương phố Cát Trắng, cảnh báo OOC, máu me, cưỡng đoạt. #JosCarl Joseph bác sĩ thôi miên Aesop Carl - Roschach bệnh nhân hoang tưởng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: