[Jung Hoseok|||BTS] [H] Thầy Tôi Là Tên Biến Thái.

Giới thiệu truyện:

«Còn gì nguy hiểm hơn khi thầy và trò cùng chơi trò chơi về thể xác? » « Mỗi người cần ăn 3 bữa một ngày và uống 2 lít nước để tồn tại. Nhưng anh chỉ cần ăn một mình em là đủ!» _______ _Khuyến cáo : Không dành cho đàn ông đang mang thai và cho con bú, những đứa đang đến kì động dục._ NXB: 23.05.2018. NHT:12.06.2018. Author: HanJihong >.<

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: