[Junhao] [Seventeen Couple] Anh muốn cưới em, vợ à!

Giới thiệu truyện:

- Tên truyện: Như trên. - Nhân vật hông phải của tớ. - Truyện là do tớ viết cùng bạn. - Truyện dù có thể không hay nhưng xin đừng mang đi. - Nếu có j không hay xin cứ nhận xét, tớ nhận hết miễn đừng quá đáng. -Nội dung: Đọc là biết hết.

Danh sách chương: