Kẻ Cứu Rỗi

Giới thiệu truyện:

Main là một sinh viên Đại Học, sở hữu sức mạnh tiềm ẩn trong người nhưng không thể sử dụng được nó ở thế giới cậu đang sống. Bị Thần Tối Cao Emillia can thiệp vào thế giới của cậu khiến cậu chết và đưa cậu tới thế giới mới nơi cậu có thể sử dụng sức mạnh của mình để cứu rỗi nó khỏi sự diệt vong. Sinh mệnh của Thế Giới mới đang nằm trong tay cậu.

Danh sách chương: