Kẻ Thứ Ba | Mary Lisha

Giới thiệu truyện:

Các bạn biết nghĩa của Bánh Trôi Nước chứ? Nếu nó chín thì sẽ nổi, còn nếu chưa chín thì sẽ chìm. Cũng giống như cuộc đời của những kẻ được gọi là "kẻ thứ ba" phá đám hạnh phúc của người khác vậy. Nhưng, sao họ hiểu được? Cuộc đời của họ chứ? Truyện được viết bởi : @_Mary Lisha_ Update vào chủ nhật. Des by @_Mary Lisha_

Danh sách chương: