¥《 Kết Thúc》¥ [ BangTwice] *Drop*🌧

Giới thiệu truyện:

Tình yêu là thứ tình cảm ghê tởm? Không đúng nó là thứ vô cùng mãnh liệt.......... *Tục nhẹ* Chuyện không dành cho anti và những thanh niên nghiêm túc. Làm ơn đừng cắm đầu vô rồi phê phán ( Nhắc nhẹ) Fic thứ hai của mị mong m.n ủng hộ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: