[Drop][Khải Nguyên] Bảo Bối!!!Anh Yêu Em

Đăng bởi: Jun_KYO_1507

Cập nhật: 01-12-2018

Tag:#munkr715


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

couple chính_ Khải Nguyên couple phụ_Thiên Hoành số chương_đang lết 😂 thể loại:đam mỹ,thê nô công,đáng yêu thụ,ngược,ngọt,có H nhẹ,HE,... Ai dị ứng thể loại này thì bay trước đừng vào xem rồi ném đá,ta ném lại ráng chịu 😂💙💚 kí tên: Jun_KYO💙💚

Danh sách chương: