KHẾ ƯỚC - P2 (Chuyển Ver Khải Thiên)

Giới thiệu truyện:

Tiếp theo câu chuyện về Dịch Dương Thiên Tỉ trọng sinh xuyên không đi vào tương lai ________ "Vũ trụ lịch 4019." (tức là hơn 4000 năm sau) ................................. trở thành chế tạo sư cơ giáp và kết duyên cùng Vương Tuấn Khải. Vì bị giới hạn số chương tối đa 200 chương nên phải chuyển qua phần 2 để lưu lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: