LOVERS | Wanna One (End)

Giới thiệu truyện:

"LOVERS là chuỗi những mẩu chuyện ngọt ngào đôi lúc có ngược giữa những anh người yêu tuyển chọn nhà W1 và các bé, noona nhà Wannables ❤" . Begin: 27112017 End: 14082018 . /Written by Pinkeu also is me! take out with full all of cre or ask me that you can take out!/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: