Khi các thím FNAF chơi Facebook

Đăng bởi: JudyGhostRabbit

Cập nhật: 02-09-2018

Tag:#facebook#fnaf#funny


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

>:))))) -Dân chơi có tổ chức!! Đăng ảnh tùm lung!!! Chọc phá có tổ chức!! Chửi lộn cũng có tổ chức!! Tất nhiên là có lời tục!! Gây war có tổ chức nốt >:v -cóa giề lâu lâu chán quá làm ngoại truyện!!! -Ai cũng có!! Méo sót 1 đứa...mà mỗi đứa thì tùy thuộc vào...cái bức hình :))) -ok...không nói nhiều!!! Vô thôi ae :)) enjoyyyyyyyyy!!!!! :)))))))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: