[Khôn Đình] Dừng lại, được hay không?

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện có ngọt mà cũng có ngược về Thái Từ Khôn - center quốc dân, leader NP cùng Chu Chính Đình - main dancer NP, leader NEX7.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: