Không thể nào lựa chọn ( phụ tử , hiện đại, hắc bang, đại ngược)

Giới thiệu truyện:

Truyện hay, văn phong tác giả viết rất hảo. Mèo coi huấn nhiều, coi ngược dữ dội cũng nhiều, nhưng ít người nào bị Mèo gọi là tra cha, nhưng tra cha Khê Uyển cũng chia 2 loại, tra có thể tẩy trắng và tra không thể tẩy trắng. Và đây là một kiểu tra cha không thể tẩy trắng điển hình. Mời các bạn thèm ngược nhảy hố nga. Tâm trạng Mèo mấy nay không tốt, nên không có truyện ngọt đâu mấy nàng a 😋😋😋

Danh sách chương: