[KHR] Arcobaleno or Vongola?

Giới thiệu truyện:

"Nào hãy chọn đi Tsunayoshi-kun, cậu chấp nhận cuộc sống hiện tại...Với các Arcobaleno...hay là trở về bên họ...về với Vongola?" "Thế giới nào cậu đặt nhiều tình cảm nhất?" "Hãy cẩn thận với lựa chọn của mình"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: