KhrxPrince of tennis

Giới thiệu truyện:

Trong một trận chiến với nhà Endimo thì cả 7 người bị luồng ánh chiếu.Khi mở mắt thì họ thấy mình ở một thế giới khác.Liệu đây là thế giới gì. Đón xem nhé

Danh sách chương: