Kí Ức Trôi Qua Như Thước Phim Tua Chậm

Giới thiệu truyện:

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện. Cả ba chúng tôi. Khởi đầu đều từ một điểm, nhưng càng đi lại càng lạc mất nhau. Cuối cùng, nơi đích đến kia đã không còn đủ cả ba người. 'Kí ức trôi qua như thước phim tua chậm'.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: