Kiếp này , anh nợ em .

Đăng bởi: Diemhuong1008

Cập nhật: 09-06-2018

Tag:#langman


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

" Chạy đi con , không chúng sẽ giết con đấy. " " Không , con sẽ ở đây cùng bố mẹ , huhu... " " Đi đi , khi nào đủ 20 tuổi hãy quay về trả thù cho bố mẹ . " " Huhu... con không muốn... " " Nhà họ Hàn kiếp này không đội trời chung với nhà họ Hoàng chúng ta. Con hãy nhớ lấy , không được quên. " Truyện do mình viết không được mang đi bất cứ đâu !

Danh sách chương: