[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Bé bi đi bắt ma đây !

Đăng bởi: peach_cake2006

Cập nhật: 02-09-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sau khi nhận được những góp ý của mọi người trong confession , mình sẽ không làm những câu chuyện đọc có vẻ khó chịu ấy nữa .

Danh sách chương: