[KookGa/Chuyển ver][H+]- CỞI SẠCH GIẢI TRÍ

Giới thiệu truyện:

●Tác giả: Vô Danh ●Edit: Yang ●Nguồn: handatuyet.com ●Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H nặng. ●Couple: Jeon Jungkook x Min Yoongi (Tuấn Chung Quốc x Mân Doãn Khởi) Mân lão vì đạt được mục đích mà dâng con trai nuôi của mình lên. Tuấn Chung Quốc vốn biết rõ điều đó nhưng vẫn không tự chủ được mà cuốn vào kích thích triền miên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: