Kookie, em phải là quản gia của anh!

Giới thiệu truyện:

Ờm, thì fanfic, Vkook ... Couple: VKook, HopeMin, NamJin, ChanBaek, HunHan, KaiSoo, ... Và một số couple làm mào khác : )) Còn nội dung thì cứ đọc đi rồi biết!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: