|KookMin - Chuyển Ver| Anh Là Của Em

Đăng bởi: Sitberyl-

Cập nhật: 08-03-2018

Tag:#jimin#jungkook#kookmin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Anh là của em / 你是我的 Tác giả: Dục Bạc Hoan / 欲薄欢 Thể loại: Đoản văn, chủ công, ngạo kiều đại BOSS cool ngầu cường công x nhân thê sủng công mỹ thụ, thụ sủng công, công khống, cúc khiết, HE. Độ dài: 3 chương. CP: Mục Tắc × Hà Thâm. Chuyển ver: Jungkook × Jimin Editor: Minorthing Link: https://superseme.wordpress.com/2018/01/09/anh-la-cua-em/ ⚠P/s: CHUYỂN VER chưa được sự đồng ý của tác giả và editor. Xin đừng mang ra ngoài!⚠

Danh sách chương: