[ KOOKMIN ] ( EDIT ) Đào Nguyệt

Giới thiệu truyện:

Thể loại: đam mỹ, tranh đấu cung đình, thông minh nữ vương thụ x phúc hắc thê nô công, sinh tử, HE... ( 1 tí hài. 1 tí ngọt, 1 tí ngược, 1 tú huyền nhuyễn.) TRUYỆN EDIT CHƯA VÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI LUNG TUNG, XIN CẢM ƠN ^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: