[ KOOKMIN ] ( EDIT ) Tôi Không Yêu Nữa

Giới thiệu truyện:

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt, 1×1, thê nô công × đáng yêu thụ. TRUYỆN EDIT CHƯA ĐUỌC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI LUNG TUNG, XIN CẢM ƠN ^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: