[ Kookmin ] Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

Giới thiệu truyện:

Khi 1 tên sát nhân máu lạnh, cuồng loạn, điên dại phải lòng một viên cảnh sát xinh đẹp, thông minh, xảo nguyệt.....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: