// kookmin // người cũ tình không cũ

Giới thiệu truyện:

"jimin-ssi, em là người cũ nhưng tình em không cũ ." "jungkook, cậu đã lải nhải câu nói này suốt bốn tháng nay rồi !"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: