|Kookmin| QUỶ VƯƠNG

Giới thiệu truyện:

"Thiên hạ rộng lớn thế này , mỗi ngày đều phải đi hóng chuyện khắp muôn nơi. Giờ gặp được người rồi , mặc là người hay quỷ , em đều yêu" "Âm dương bất hòa , tuyệt không thể hòa quyện . Nhưng gặp được em rồi , mặc kệ thế nào , thế giới này đều là em " Author: Hoàng thượng , You know ??

Danh sách chương: