|Kookmin| Quỷ Vương

Giới thiệu truyện:

_QUỶ VƯƠNG_ [ Đoạt xá tiêu hồn vua ma giới ] Tác giả : ('・_・') hoàng đế uy vũ Thể loại : Đam mỹ huyền nhuyễn , sảng văn , áp dụng cả ngôi kể thứ nhất và thứ ba , cốt truyện sida , có yếu tố ma quỷ , âm hôn , đừng áp dụng nghiêm túc ở nơi đây ( ・᷄ὢ・᷅ ) Couple : Tuấn Chung Quốc × Phác Chí Mẫn |Quỷ súc phúc hắc nhìn đời nửa con mắt công × đanh đá , mỹ mạo moe moe , con nhà có tiền nhưng tâm cơ thụ| _____________________________________________ 1. Nữ tử xiêm y mềm mại 2. Kì án ánh trăng 3.Tỳ bà 4.Trúc diệp thanh 5. Vong hồn không siêu thoát 6. Kiếp này kiếp sau 7. Dạo một phòng tam sinh 8. U oán vô vọng 9. Bàn cẩm đỏ rực một vùng trời 10. Cổ cầm 11. Đoạt xác , thế thân 12. Vương lệnh "Chỉ vì câu nói của một kẻ xa lạ lại khiến ta đợi ngàn kiếp luân hồi , ánh trăng nối tiếp mong nhớ. Người khi xưa nắm giữ trời đất nay cũng chỉ là kẻ chết giữa biển tình vỡ tan" Note : ""Truyện nhạt nhẽo , mấy chap đầu thực sự không ổn. Cẩn thận khi lọt hố ( 'థ౪థ)""

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: