Quỷ Vương - 恶魔王

Giới thiệu truyện:

"Tam tòng tứ đức tiếp lễ nghi. Tam nghiệt duyên kiếp lôi cha đồi mồi" Quỷ Vương - 恶魔王 [ Đoạt xá tiêu hồn vua ma giới ] Tác giả : hoàng đế uy vũ - 强大的皇帝 Thể loại : Đam mỹ huyền nhuyễn, tấu hài văn, áp dụng cả ngôi kể thứ nhất và thứ ba, cốt truyện siđa, có yếu tố ma quỷ, âm hôn, đừng áp dụng nghiêm túc ở nơi đây, ngọt mềm mù mắt chóa, ... ( ・᷄ὢ・᷅ ) Couple : Tuấn Chung Quốc × Phác Chí Mẫn [Jeon Jungkook x Park Jimin] |Quỷ súc phúc hắc sinh tình công × đanh đá, tâm cơ khó lòng hiểu moe moe thụ| _____________________________________________ 12 kì án trong 24 truyền kì : 1. Nữ tử xiêm y mềm mại 2. Kì án ánh trăng 3. Tỳ bà 4. Trúc diệp thanh 5. Vong hồn không siêu thoát 6. Kiếp này kiếp sau 7. Dạo một phòng tam sinh 8. U oán vô vọng 9. Bàn cẩm đỏ rực một vùng trời 10. Cổ cầm 11. Đoạt xác, thế thân 12. Vương lệnh 自信地说话,但国王不爱她¤ 感觉自己真的是元帅 (';ω;`) Đọc đi đã, đừng tắt mà.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: