KookMin Ver || Ngục Sủng

Đăng bởi: jidaisyy

Cập nhật: 26-06-2018

Tag:#bts#kookmin#wattys2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Shi Ye Er Editor: Tukimi Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE Rating:NC17 Length: 68 chapters + 1 extra Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/27562794-yunjae-fanfic-ng%E1%BB%A5c-s%E1%BB%A7ng Bản chuyển ver chưa có sự cho phép của editor cũng như tác giả, chỉ cần họ lên tiếng sẽ xóa ngay lập tức.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: