kookrose | cấp trên đáng ghét!

Giới thiệu truyện:

"Chaeyoung, cô đang làm cái gì vậy? Bảng kê khai kế hoạch tôi kêu cô biên soạn, cô đã làm chưa?" "Chaeyoung, tối nay cô tăng ca" "Chaeyoung, tháng này cô đi trễ ba lần. Cô bị trừ lương!"

Danh sách chương: