Kookrose ▶ November.

Giới thiệu truyện:

November - tháng mười một với từng đợt âm dương hơi khí lạnh đến thấu xương. Con số mười một còn tương đồng với mười một đợt chuyển tiết của khí hậu, nhất là vào các năm nhuận. Sự thay đổi màu đã tạo nên nhiều kiệt tác hùng vĩ ngoài kia. Mười một, rất đặc biệt, ấn tượng khó phai. *Note: That is my request. •Written by MUSIE. °14/5/2019°

Danh sách chương: