(KOOKV) (KOOKTAE) (LONGFIC) Cục cưng! Mau gọi daddy 💋...(H)

Giới thiệu truyện:

Kim Taehyung! Cơ thể em, trái tim em, cả về mặt tinh thần và vật chất, Daddy đều muốn tất cả thuộc về Daddy! Cho nên, Trở thành người của Daddy nhé!! Cực phẩm bảo bối của Kẹo là truyện này và cũng là tâm huyết đầu tiên của Kẹo nhé!Vậy nên xin đừng chuyển ver khi chưa có sự cho phép của Kẹo nhé!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: