{Kookv} •°↗Story↖°•

Đăng bởi: -gentlemen

Cập nhật: 01-05-2018

Tag:#horror#kookv


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

au: @-gentlemen メ Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức. メ ======== Tình. Như dây xích gai hồng. Chỉ cần cựa nhẹ hòng trốn sẽ cứa tận xương tủy. - Tình. Như lưới mê cung. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lạc nhau một đời.

Danh sách chương: