KookV | Thính của GukTae cứ bay lung tung

Giới thiệu truyện:

Những câu truyện về bạn Kim nhỏ chuyên gia thả đủ loại thính và bạn Jeon hơi lớn tình nguyện đớp thính :)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: