| kookv | - trans - stars

Đăng bởi: -thegrassy

Cập nhật: 05-11-2018

Tag:#kooktae#kookv#test#trans


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- trả test KookVeesland warning: lowercase "những vì tinh tú" đôi mắt của taehyung, là dải thiên hà đẹp nhất đối với jungkook original work by @seoksjin

Danh sách chương: