KOOKV| TỪNG LÀ CỦA NHAU

Đăng bởi: Tri_Bwi

Cập nhật: 11-03-2018

Tag:#jungkook#kookv#taehyung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dựa trên một câu chuyện tình có thật, một câu chuyện tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Đến khi ngoảnh lại, dù hối tiếc thì cũng đã là quá khứ.

Danh sách chương: